اکانت دمو

شکل یک

نقش یادگیرنده: هر کاربر در سیستم یادگیرنده است ، به این معنی که همه آنها می توانند در هر دوره شرکت کنند.

نام کابری : ecademy-learner
پسورد : ecademy-learner

نقش مربی: آن دسته از کاربران می توانند با پشتیبانی ویرایشگر دوره بسیار جذاب ، یک دوره را با دروس و آزمونها ایجاد کنند ، آن را امتحان کنید.

نام کابری: samus
پسورد: 1234563